Araç Sigortaları

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

Genişletilmiş Kasko herhangi bir sigorta şirketi tarafından verilmiş tüm ana teminatları kapsamaktadır. Ancak ek sözleşme talimatlarını da isterseniz sözleşmenize dahil edilebilir.

Genişletilmiş Kasko sigortası sigortalının isteği dışında gerçekleşmiş olan hasarları karşılamaktadır.

İlgili genişletilmiş kasko sigortası ilave olarak aşağıdaki teminatlarda dahil edilebilir.

Araç anahtarının ele geçirilmesi sonucu çalınma,

Araç kiralama gün sayısı artırılabilir;

Yurtdışı teminatı eklenebilir.

Araç sahibinin ikametine eşya teminatı eklenebilir,

TEMİNATLAR

Çarpma, çarpışma
Devrilme, düşme, yuvarlanma
Yanma
Hırsızlık
Asıl Anahtarın çalınması sonucu hırsızlık
Anahtar Kaybı
Kötü Niyetli Hareketler
Terör
Deprem
Sel Seylap
Aracın Yetkisiz Kişilerce Çekimi
Sigara ve Benz. Madde Zararları
Kemirgen Teminatı
Hasarsızlık Koruma
İhtiyari Mali Sorumluluk
Koltuk Ferdi Kaza
Acil Sağlık Ambulans Hizmeti
Hukuksal Koruma
Mini Onarım Hizmeti
Yol Yardım Hizmeti
İkame Araç Hizmeti

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

YEŞİL KART SİGORTASI

Yeşil Kart Sertifikası’na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın ikinci maddesinde belirtilen istisnanın hilafına sigortalıyı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek sorumluluk hallerinden dolayı, olayın meydana geldiği ülkenin zorunlu mali sorumluluk sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır.